VOSYKA, Pavel. Modulární simulátor mikrokontroléru [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187231. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Peringer.
Uložit do Citace PRO