VLKOVIČ, Vladimír. Měření rychlosti vozidel s použitím radaru [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187235. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Maršík.
Uložit do Citace PRO