TINKA, Jan. Lepší vymezení herního prostoru pro VR pomocí 3D sensorů [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187236. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.
Uložit do Citace PRO