MENCNER, Pavel. Webová aplikace pro pořizování a sdílení nových záběrů historických fotografií [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187262. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.
Uložit do Citace PRO