LÁDR, Tomáš. Simulátor IED s podporou komunikace GOOSE [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Matoušek.
Uložit do Citace PRO