KUBÍČEK, Martin. Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187291. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO