MATES, Vojtěch. Dotazem řízené kontextově orientované workflow [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187294. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.
Uložit do Citace PRO