ZACHARIÁŠ, Michal. Návrh a Aplikace Dvourozměrných Vizuálních Markerů pro Speciální Účely [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187296. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO