STRYKA, Lukáš. Návrh využití nástrojů Business Intelligence pro potřeby malé firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1873. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Videcká.

Uložit do Citace PRO