MIČULKA, Lukáš. Metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187300. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Kotásek.

Uložit do Citace PRO