JURNEČKA, Peter. Návrhové vzory v paralelních a distribuovaných systémech [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187301. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.

Uložit do Citace PRO