DITTRICH, Petr. Odhad Letových Parametrů Malého Letounu [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187304. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Peter Chudý.

Uložit do Citace PRO