DOLÍHAL, Luděk. Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187305. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Hruška.

Uložit do Citace PRO