HÁJEK, Josef. Biometrický systém pro rozpoznávání podle sítnice a duhovky oka [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187306. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO