DRAHOŠOVÁ, Michaela. Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187309. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.
Uložit do Citace PRO