POLČÁK, Libor. Zákonné odposlechy: detekce identity [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187310. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Miroslav Švéda.

Uložit do Citace PRO