HRBÁČEK, Radek. Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187313. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.

Uložit do Citace PRO