KAČIC, Matej. Analýza útoků na bezdrátové sítě [online]. Brno [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187319. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.
Uložit do Citace PRO