HLOSTA, Martin. Klasifikace na nevyvážených datech [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187323. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO