KESLER, René. Stefanův problém a jeho analytické řešení. Kvaternion [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2018, 5(1-2), 49-56 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1805-1332. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187332

Uložit do Citace PRO