HÁJEK, Jan. Webová aplikace pro realitní kancelář [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187350. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.

Uložit do Citace PRO