ŘEHÁK, Lukáš. Ochrana CD/DVD před kopírováním [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187358. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Cvrček.

Uložit do Citace PRO