BARTOŇ, Jaroslav. Správa hraničního směrovače poskytovatele služeb Internetu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO