HANYÁŠ, Petr. Semantický Web - tutorial a demonstrační příklady [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187364. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.

Uložit do Citace PRO