ROSA, Štěpán. Minimalistická reprezentace modelu areálu Božetěchova [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187369. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Vyskočil.
Uložit do Citace PRO