DUDA, Tomáš. Abstraktní datové typy pro jazyk C [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan M. Honzík.
Uložit do Citace PRO