KUBÁT, David. Rozhraní webových služeb [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Petr Weiss.
Uložit do Citace PRO