ŠOMLO, Ivan. Transformace kódů aplikovaná pro dekompilaci [online]. Brno, 2007 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Alexandr Meduna.

Uložit do Citace PRO