HANUŠ, Jiří. Informační systém finanční kontroly [online]. Brno, 2007 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187387. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Grulich.

Uložit do Citace PRO