KAŠTOVSKÝ, Petr. Adaptivní vzorkování paketů implementované v sondě FlowMon [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187388. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO