CHOCHOLÁČEK, Peter. Simulační nástroj pro testování výkonu SafeQ Core Server [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ota Jirák.
Uložit do Citace PRO