MINÁŘ, Michal. Vytvoření multimediálního ovládacího systému v Linuxu [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO