MILET, Tomáš. Grafické intro 64kB s použitím OpenGL [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187407. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Vlček.
Uložit do Citace PRO