KORANDA, Karel. Přizpůsobení platformy NetCOPE pro kartu NetFPGA [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Pavol Korček.
Uložit do Citace PRO