BUČEK, Hynek. Exploitace programů napsaných v jazyce C [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187426. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Boris Procházka.
Uložit do Citace PRO