MALANÍK, Michal. Editor pro simulátor dopravy [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187496. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.

Uložit do Citace PRO