SARČÁK, Rostislav. Vytvoření modelu procesoru AVR32 [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Karel Masařík.
Uložit do Citace PRO