DŘEVO, Aleš. Analýza síťového provozu pomocí sketchí [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187503. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Bartoš.
Uložit do Citace PRO