PŘÍBORSKÝ, Martin. Agent - Gamebot pro Unreal Tournament [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Róbert Kalmár.

Uložit do Citace PRO