HNILICA, David. Assistance and Information System for Blind People [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187524. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Černocký.
Uložit do Citace PRO