MAŠTERA, Petr. Simulace kolizí na základě fyzikálního modelu [online]. Brno [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187530. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Jan Pečiva.
Uložit do Citace PRO