PIRKL, Tomáš. Web server pro vestavěné aplikace [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187532. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO