FIALA, Martin. Hardwarová akcelerace filtrace obrazu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187541. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO