ŠTĚPÁN, Miroslav. Model robota Trilobot [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO