JAŠA, Petr. Techniky pro získávání dat v genomice [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187547. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ivana Burgetová.
Uložit do Citace PRO