JALŮVKA, Petr. Emailový server jako služba pro systémy založené na technologii Windows-NT [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187548. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO