SMÉKALOVÁ, Pavlína. Informační systém pro podporu tréninkových aktivit [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187550. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO