HIRŠ, Petr. Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187551. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Daniel Cvrček.
Uložit do Citace PRO