BÁTRLA, Tomáš. Distribuce místně závislých informací v mobilních aplikacích [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187552. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Hanáček.
Uložit do Citace PRO