JOCHEC, Tomáš. Optimalizace pohybu zboží [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/187555. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.
Uložit do Citace PRO